ANKARADAKİ İNGİLİZCE KURSLARI

Yayımlanma Tarihi 1.10.2018


ANKARADAKİ İNGİLİZCE KURSLARI

Türkiye'deki eğitim sistemine baktığımızda en fazla ders saatlerinin dil dersleri üzerine olduğunu görmekteyiz. Burada dilden kasıt Türkçe ve İngilizcedir. Bu derslere diğer derslerden daha fazla önem verilmesinin nedeni, diğer derslere alt yapı oluşturacak becerilerin olmasıdır. Çünkü bir dilin alt yapısı ne kadar sağlamsa, yani dört temel dil becerileri (okuma, konuşma, yazma, dinleme alanları) tam anlamıyla edinilmişse, diğer öğrenilecek olan dil; sağlam temeller üzerine oturtulmuş demektir. Ortadoğulular Eğitim Kurumları, dil üzerine yapmış oldukları etkinlikler ve uygulamalarla bu temeli her geçen gün güçlendirmektedir.

        Ders saatlerinin fazla olması tabii ki de bir dilin öğrenilmesi için yeterli değildir. Türkiye'de öğretilmeye çalışan yabancı dil eğitimi ne yazık ki gramerden öteye gitmemektedir. Ortadoğulular eğitim kurumları bünyesindeki İngilizce kursumuz Ankara da ki diğer kurslara nazaran yabancı dile yönelik yapmış oldukları çeşitli uygulamalarla, dilin yapısından çok içeriğine yönelmiştir. Böylece dili günlük hayatında kullanan öğrenci, dili de giderek işlevsel bir biçimde kullanmaktadır. Daha önce Prestige English olarak bilinen şimdilerde ise Ortadoğulular bünyesine dahil olan İngilizce kursumuz Ankara da ki İngilizce kurslarına nazaran öğretmen kadrosu ve yayınları ile başı çekmektedir.